Logo
Kontakt: info@eshop-zlato.sk
0 ks
za 0 €
Nákupný košík je prázdny
Potrebujete poradiť? Neváhajte nás kontaktovať.
Novinky
14.12.2021
Lunárne mince pre 2022 Rok Tigra prichádzajú
Našu ponuku rozširujeme o nové strieborné mince s jedinečným designom inšpirované čínskym lunárnym kalendárom. Rok 2022 je podľa čínskeho lunárneho ka... čítať celé
Zobraziť všetky novinky
Blog
Investovanie do zlata: Ako na to? Váš kompletný sprievodca
11.01.2023
Investovanie do zlata: Ako na to? Váš kompletný sprievodca
Existuje viacero spôsobov ako môžete investovať do zlata. Vyberte si ten správny, prípadne ich kombináciu, s pomocou nášho článku. čítať celé
10 Dôvodov prečo investovať do zlata v roku 2023
06.01.2023
10 Dôvodov prečo investovať do zlata v roku 2023
Je zlato dobrou investíciou? Oplatí sa do neho investovať? Poďme sa pozrieť na 10 dôvodov, prečo investovať do zlata v roku 2023. čítať celé
Zobraziť všetky články
Prihláste sa na odber noviniek!

Zaujímate sa o investovanie do zlata alebo striebra? Odoberajte náš newsletter. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.

Videá

Zobraziť všetky videá.

 

Súťaže

Momentálne nie sú aktívne žiadne súťaže.

 

Sledujte nás na sociálnych sieťach :)
 1. Úvod
 2. Obchodné podmienky
OBCHODNÉ PODMIENKY

Všeobecné obchodné podmienky

 

 1. ÚVODNÉ USTANOVENIA

1.1. Tieto obchodné podmienky upravujú práva a povinnosti strán pri uzatváraní kúpnej zmluvy medzi spoločnosťou eShop ZLATO s. r. o., so sídlom Haškova 5256/6, 974 11 Banská Bystrica , IČO 53 037 928 ( ďalej iba "Predávajúci") ako predávajúcim prevádzkujúcim internetový obchod https://eshop-zlato.sk a Kupujúcim pri nákupoch v e-shope (ako sú oba tieto pojmy definované nižšie).

1.2. Pojmy uvedené v týchto podmienkach s veľkým počiatočným písmenom sú definované pojmy, ktorých význam je uvedený v článku 2 nižšie.

1.3. Odoslaním objednávky Kupujúci potvrdzuje, že sa zoznámil s týmito obchodnými podmienkami, a že s nimi súhlasí. Na tieto obchodné podmienky je kupujúci dostatočným spôsobom vopred vlastným uskutočnením objednávky upozornený a má možnosť sa s nimi zoznámiť.

 1. DEFINOVANÉ POJMY

2.1. "E-shop" znamená internetový obchod prevádzkovaný Predávajúcim na adrese https://eshop-zlato.sk.

2.2. "Fixácia ceny" má význam uvedený v článku 4.2. týchto Obchodných podmienok.

2.3. "Investičné produkty" znamená investičné zlato, striebro a ďalšie produkty, ktorých cena v E-shope je priebežne aktualizovaná.

2.4. "Kúpna zmluva" znamená kúpnu zmluvu uzatvorenú medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorej návrh bude Kupujúcemu doručený Predávajúcim v súlade s článkom 3.6. týchto Obchodných podmienok.

2.5. "Kupujúci" znamená Spotrebiteľa alebo Podnikateľa, ktorý realizuje nákup v E-shope.

2.6. "Občiansky  zákonník" znamená zákon č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov.

2.7. "Obchodné podmienky" znamená obchodné podmienky Predávajúceho.

2.8. "Podnikateľ" znamená fyzickú alebo právnickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim jedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti.

2.9. "Predávajúci" má význam uvedený v článku 1.1. vyššie.

2.10. "Produkty s pevnou cenou" znamená všetky produkty v E-shope s výnimkou Investičných produktov.

2.11. "Spotrebiteľ" znamená fyzickú osobu, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy s Predávajúcim nejedná v rámci svojej obchodnej alebo inej podnikateľskej činnosti, alebo v rámci samostatného výkonu svojho povolania.

 

 

 1. OBJEDNÁVKA A UZATVORENIE KÚPNEJ ZMLUVY

3.1. Podmienkou platnosti objednávky je riadne vyplnenie všetkých predpísaných údajov a náležitostí uvedených v objednávkovom formulári E-shopu Kupujúcim.

3.2. Pokiaľ je Kupujúcim Podnikateľ, je zodpovedný za správnosť dodacích a fakturačných údajov. Tieto údaje musia korešpondovať s údajmi uvedenými v obchodnom či živnostenskom registri.

3.3. Kupujúci má právo odoslanú objednávku stornovať oznámením, odoslaným na e mailovú adresu predávajúceho info@eshop-zlato.sk.

3.4. Predávajúci je oprávnený, v závislosti na charakteru objednávky- množstvo tovaru, výšku ceny apod. - požiadať kupujúceho o autorizáciu objednávky vhodným spôsobom ako napr. e-mailom, alebo telefonicky) . Objednávka sa považuje za neplatnú v prípade, že kupujúci túto autorizáciu požadovaným spôsobom odmietne uskutočniť.

3.5. Predávajúci si vyhradzuje právo odmietnuť, neprijať objednávku v prípade:

     3.5.1. previs počtu prijatých objednávok nad výšku disponibilných zásob tovaru,

     3.5.2. že uvedené údaje o kupujúcom alebo mieste dodania sú zavádzajúce, chybné, alebo neúplné, alebo pokiaľ Kupujúci kedykoľvek v minulosti porušil svoje povinnosti voči Predávajúcemu, neprebral alebo nezaplatil objednaný tovar,

     3.5.3 v tomto prípade nebudú kupujúcemu, ktorý porušil svoje povinnosti, fixované ceny u ďalších objednávok, ani v rámci okamžitej fixácie podľa bodu 4.2.1.

     3.5.4. že ceny, zverejnené na webovom rozhraní, boli uvedené nesprávne a to z akéhokoľvek dôvodu

     3.5.5. z akéhokoľvek iného dôvodu.

V prípade odmietnutia/neprijatia alebo iného dôvodu, kvôli ktorému nemôže byť objednávka uspokojená, bude táto informácia zaslaná Kupujúcemu na e-mail uvedený pri vytvorení objednávky a to  bez zbytočného odkladu. Predávajúci nie je povinný udať Kupujúcemu dôvod.

3.6. Okrem prípadov, kedy bude objednávka Kupujúceho odmietnutá  v súlade s článkom 3.4. vyššie, dôjde k uzatvoreniu Kúpnej zmluvy nasledujúcim spôsobom:

     3.6.1. Investičné produkty

Predávajúci zašle Kupujúcemu  faktúru obsahujúcu text kúpnej zmluvy. Táto faktúra bude považovaná za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy Predávajúceho. Uhradením  Kupujúci akceptuje  uzavretie Kúpnej zmluvy, ktorá tým v plnom rozsahu nadobúda platnosti a účinnosti.

     3.6.2. Produkty s pevnou cenou

Objednávka Kupujúceho sa považuje za návrh na uzavretie Kúpnej zmluvy na tovar uvedený v objednávke. Kúpna zmluva na tovar uvedený v objednávke medzi Kupujúcim a Predávajúcim je uzatvorená v okamihu doručenia potvrdenia objednávky Kupujúcemu, ako súhlas s návrhom na uzatvorenie kúpnej zmluvy.

 

 

 1. CENA A PLATBA

4.1. Cena produktov s pevnou cenou uvedená v E-shope je cenou, za ktorú bude tovar dodaný Kupujúcemu a je koncovou cenou vrátane všetkých daní a poplatkov (s výnimkou ďalších nákladov podľa spôsobu dopravy a platby).

4.2. Cena investičných produktov uvedená v E -shope nie je konečnou kúpnou cenou, ale cenou platnou v okamihu realizácie objednávky. Bez zbytočného odkladu po pripísaní platby  na účet Predávajúceho, určí Predávajúci konečnú cenu podľa objektívneho vývoja cien investičných kovov tvoriacich predmet predaja (odpovedajúcich údajom zverejnených na E- shope) a túto cenu telefonicky oznámi Kupujúcemu. Kupujúci je oprávnený na telefonicky oznámenú cenu nepristúpiť. V takomto prípade nebude Predávajúci Kupujúce už ďalej o vývoji cien aktívne informovať. Kupujúci je (na základe vývoja cien investičných kovov v E shope) kedykoľvek oprávnený potvrdiť cenu telefonicky (na telefónom čísle Predávajúceho tel: +421 917 778 032 od 09:00 do 16:45 v pracovné dni. Vzájomným odsúhlasením tejto kúpnej ceny dôjde k tzv. fixácii kúpnej ceny (ďalej "Fixácia ceny ") a tým ku stanoveniu konečnej kúpnej ceny za Investičný produkt. Fixáciu ceny nie je možné zrealizovať v dňoch pracovného kľudu v západnej Európe.

     4.2.1. Fixáciu cien je možné realizovať okamžite a to:

(a)prostredníctvom internetových objednávok, u ktorých je zvolený spôsob platby prevodom na bankový účet, a to iba v prípade, že:

     1) je objednávka vytvorená vo fixačných hodinách (t.j. v pracovné dni od 9:00 do 16:45) a súhrnné množstvo investičných produktov u jedného zákazníka nepresiahne čiastku 100 Eur

     2)je objednávka je vytvorená mimo vyššie uvedené fixačné hodiny a súhrnné množstvo investičných produktov u jedného zákazníka nepresiahne čiastku 100 Eur

(b)Pokiaľ v týchto prípadoch požadujete odloženú fixáciu, uveďte to prosím , napr. v poznámke objednávky

4.3. Platbu je možné zrealizovať jedným z nasledujúcich spôsobov:

     4.3.1. Investičné produkty

      (a) platba prevodom na bankový účet Predávajúceho

     4.3.2.. Produkty s pevnou cenou

     (a) platba prevodom na bankový účet Predávajúceho;

4.4.  V prípade platby vopred je kúpna cena považovaná za uhradenú po pripísaní celej čiastky kúpnej ceny objednaného tovaru, vrátane dodacích nákladov na účet Predávajúceho. Kupujúci je povinný pri platbe vopred uhradiť celkovú cenu objednávky, a to najneskôr do 2 dní odo dňa dokončenia procesu objednávky (odoslanie potvrdzujúcej správy v elektronickej podobe alebo faktúry). Po uplynutí tejto lehoty bude objednávka Predávajúcim bez náhrady zrušená.

4.5. Faktúra vystavená na základe Kúpnej zmluvy slúži zároveň ako účtovný (daňový) doklad. K cene tovaru sú pripočítané náklady na dopravu tovaru na miesto určené Kupujúcim, poprípade poplatky spojené s realizáciou úhrady za objednaný tovar. (dobierkový poplatok ).

4.6. Predávajúci nie je platcom DPH.

 

 

 1. DODANIE

5.1. Predávajúci dodá predmet Kupujúcemu bez zbytočného odkladu. Predpokladaná doba dodania je 21 dní od potvrdenia objednávky Predávajúcim v prípade produktov s pevnou cenou (popr. od okamihu uhradenia kúpnej ceny, keď si Kupujúci vybral platbu prevodom vopred na bankový účet) a 21 pracovných dní od zrealizovania Fixácie ceny v prípade investičných produktov.

5.2. Kupujúci berie na vedomie, že presná doba dodania je mimo objektívnu kontrolu Predávajúceho, a môže preto dôjsť k jej predĺženiu.

5.3. Dodanie, respektíve prevzatie objednaného tovaru, môže byť zrealizované jedným s nasledujúcich spôsobov:

     5.3.1. osobné doručenie Obchodným zástupcom spoločnosti

     5.3.2. doprava Slovenskou poštou

     5.3.3. doprava kuriérskou spoločnosťou

5.4. Zásielka je poistená do hodnoty tovaru. Tovar je odoslaný ako cenný list, poprípade ako cenný balík. Poistenie zásielky a jeho forma, odoslanie tovaru a voľba zásielkovejej spoločnosti sa riadi týmto bodom, pokiaľ nie je dohodnuté inak.

5.5. Cena za dopravu zásielky do zahraničia bude stanovená podľa miesta destinácie a bude uvedená v potvrdení objednávky predávajúcim (poprípade vo faktúre). Táto cena za dopravu zásielky bude vždy obsahovať aj poistenie zásielky do plnej hodnoty tovaru, poprípade poplatok spojený s prevedením úhrady za objednaný tovar (dobierkový poplatok a pod .), pokiaľ nie je dojednané inak.

5.6. Poplatky za možné spôsoby doručenia sú uvedené na internetovej stránke e-shopu.

5.7. V prípade , že Kupujúci neobdrží odoslanú zásielku, musí o tejto skutočnosti okamžite informovať predávajúceho.

 1. ZÁRUKA, REKLAMÁCIA TOVARU A ODSTÚPENIE OD ZMLUVY.

6.1. Ak je kupujúcim Spotrebiteľ, vzťahuje sa ma tovar zákonná záruka, resp. zodpovednosť za vady, ktoré sa vyskytujú počas záručnej doby 24 mesiacov.

6.2. Kupujúci podá reklamáciu písomne a to zaslaním e mailu na adresu info@zlato-eshop.sk alebo poštou na adresu  Predávajúceho.

eShop ZLATO s. r. o.

Haškova 5256/6

974 11 Banská Bystrica

6.3. Kupujúci je povinný podať reklamáciu bez odkladu ihneď, keď zistí , že tovar má vady.

6.4. Reklamácia musí obsahovať číslo objednávky, kópiu faktúry a najmä podrobný popis zistenej vady.

6.5. Reklamácia bude Predávajúcemu vybavená bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie.

6.6. Odstúpenie od Kúpnej zmluvy je možné iba v nasledujúcich prípadoch:

     6.6.1. V prípade produktov s pevnou cenou má Kupujúci, ktorý je Spotrebiteľom právo odstúpiť od Kúpnej zmluvy v súlade s Občianskym zákonníkom do 14 dní od prevzatia tovaru, a to bez udania dôvodu. Toto právo neslúži ako spôsob riešenia reklamácie tovaru. Kupujúci realizuje toto svoje právo tým, že prejav vôle (treba výslovne uviesť, že Kupujúci odstupuje od zmluvy v zákonnej lehote 14 dní) o odstúpení od zmluvy doručí predávajúcemu najneskôr do 14 dňa od prevzatia tovaru, a to písomnou formou. Tovar je možné doručiť osobným vrátení na prevádzke Predávajúceho alebo prostredníctvom niektorého z prepravcov (napr. Slovenská pošta). V prípade, že sa Kupujúci rozhodne pre odstúpenie od zmluvy, je nutné splniť nasledujúce podmienky:

     (a) vrátený tovar je nepoškodený, plne funkčný a kompletný, vrátane pôvodného obalu (pokiaľ to jeho povaha nevylučuje) a

     (b) tovar je bez známok opotrebenia a použitia.

Pri nesplnení uvedených podmienok môže Predávajúci voči Spotrebiteľovi uplatniť kompenzáciu za zníženie hodnoty vráteného tovaru. Kupujúcemu potom bude vrátená kúpna cena, ponížená o túto prípadnú kompenzáciu. Porušenie obalu spôsobeného bežným vybalením výrobku sa nepovažuje za zníženie hodnoty tovaru. V prípade vrátenia tovaru prostredníctvom prepravnej služby je Kupujúci povinný vrátiť tovar na adresu prevádzky predávajúceho.

eShop ZLATO s. r. o.

Haškova 5256/6

974 11 Banská Bystrica

a ďalej priložiť originál dokladu, záručný list, číslo objednávky a číslo bankového účtu, kam má byť cena tovaru vrátená. Za vrátený tovar bude kupujúcemu vrátená kúpna cena bez nákladov za dopravu. Finančná čiastka bude odoslaná na Kupujúcim zvolený bankový účet, a to najneskôr do 30 dní od prevzatia tovaru.

      6.6.2. V prípade Investičných produktov Kupujúci nemôže podľa § 7 ods. 6 zákona č. 102/2014 Z.z odstúpiť od kúpnej zmluvy, predmetom ktorej je predaj tovaru alebo poskytnutie služby, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré predávajúci nemôže ovplyvniť.

6.7. Nevyžiadané zásielky na dobierku nebudú prevzaté.

6.8. Zodpovednosť za prepravu zásielky preberá prepravca. Pri prevzatí zásielky si Kupujúci vždy skontroluje či je obal neporušený a či zásielka nevykazuje zjavné znaky poškodenia. V prípade zistenia poškodenia obalu je Kupujúci povinný oznámiť toto zistenie prepravcovi a požadovať po ňom spísanie protokolu o poškodení. Ďalej je Kupujúci povinný oznámiť toto zistenie o poškodení obalu Predávajúcemu. Predávajúci nebude nikdy zodpovedný za poškodenie tovaru behom prepravy.

 1. GARANCIA VÝKUPU

7.1. Produkty s označením - Výkup tohoto produktu: Garantujeme - poskytujeme garanciu, že od nášho zákazníka, ktorý u nás tovar zakúpil , tento tovar vždy vykúpime. Toto označenie znamená, že produkt VYKUPUJEME VŽDY. Na poškodené produkty sa garancia nevzťahuje.

7.2. Od záujemcov, ktorí investičné zlato u nás nezakúpili, ale u iného predajcu investičného zlata, výkup realizujeme tiež, ale výkupná cena bude stanovená individuálne u jednotlivých produktov. Pri výkupe investičného tovaru, ktorý nemáme v našej ponuke, bude výkupná cena takisto stanovená individuálne.

7.3. NEVYKUPUJEME:

     7.3.1. zlaté šperky, zlaté zuby, zlomkové zlato, úlomky zlatých mincí,

     7.3.2. zlaté mince nižšej rýdzosti než 900 tisícin,

     7.3.3. surové zlato v žiadnej forme, ani vo forme tehličky.

 1. OSOBNÉ ÚDAJE

8.1. Informácie o Kupujúcich sú uchovávané v súlade s platnými zákonmi Slovenskej republiky, najmä so zákonom o ochrane osobných údajov č. 122/2013 Zb.z. v znení neskorších predpisov. Kupujúci uzatvorením Kúpnej zmluvy súhlasí zo spracovaním a zhromaždením osobných údajov v databáze Predávajúceho, a to až do tej doby jeho písomného nesúhlasu s týmto spracovaním.

8.2. Predávajúci sa zaväzuje k tomu, že nebude žiadne osobné údaje a iné zverené dáta Kupujúceho predávať, poskytovať tretej osobe, ani ich nijak nepoužije pre komerčnú ponuku ktorá nesúvisí s E-shopom bez súhlasu vlastníkov týchto údajov a dát. Osobné údaje a ďalšie dáta slúžia iba pre vnútornú potrebu E-shopu (za účelom úspešného splnenia Kúpnej zmluvy) a ku vzájomnému skvalitneniu komunikácie medzi kupujúcim a predávajúcim.

8.3. Osobné údaje a ďalšie dáta budú na žiadosť Kupujúceho vymazané z databáze Predávajúceho. Kupujúci má ďalej právo prístupu ku svojim osobným údajom a právo na ich opravu vrátane ďalších zákonných práv k týmto údajom.

8.4. Predávajúci je oprávnený odovzdať údaje Kupujúceho nevyhnutné pre doručenie tovaru externým dopravcom.

 1. ZÁVEREČNÉ USTANOVENIA

9.1. Pokiaľ tieto Obchodné podmienky nestanovia inak, riadia sa vzťahy neupravené týmito Obchodnými podmienkami medzi Predávajúcim a Kupujúcim, ktorý je Spotrebiteľom, ustanoveniami  Občianskeho  zákonníka.

9.2. Tieto Obchodné podmienky nadobúdajú platnosť a účinnosť 20.10.2020.

9.3. Táto verzia Obchodných podmienok nahradzuje všetky predchádzajúce verzie.

Najnovšie články o investovaní do zlata a striebra

Investovanie do zlata: Ako na to? Váš kompletný sprievodca
11.01.2023
Investovanie do zlata: Ako na to? Váš kompletný sprievodca
Existuje viacero spôsobov ako môžete investovať do zlata. Vyberte si ten správny, prípadne ich kombináciu, s pomocou nášho článku. čítať celé
10 Dôvodov prečo investovať do zlata v roku 2023
06.01.2023
10 Dôvodov prečo investovať do zlata v roku 2023
Je zlato dobrou investíciou? Oplatí sa do neho investovať? Poďme sa pozrieť na 10 dôvodov, prečo investovať do zlata v roku 2023. čítať celé
História zlata - od prvých zmienok až po súčasnosť
10.12.2022
História zlata - od prvých zmienok až po súčasnosť
Ak hľadáme vo svete niečo, čo má tradíciu a nadčasovosť, môžeme sa baviť napríklad o zlate. Zlato je tu s nami totiž už veľmi dlhú dobu a tak, ako fas... čítať celé
Meranie zlata: trojská unca, karáty a rýdzosť vysvetlené
15.11.2022
Meranie zlata: trojská unca, karáty a rýdzosť vysvetlené
Hmotnosť zlata sa obvykle udáva v trójskych unciach. Prečo je to tak a odkiaľ táto jednotka pochádza? čítať celé
Zaujímate sa o investičné zlato? Odoberajte náš newsletter!
Nezmeškajte naše najnovšie články o investičnom zlate, o investovaní do drahých kovov, novinky, zľavy, či špeciálne ponuky. Prihláste sa na odber nášho newslettera. Môžete sa kedykoľvek odhlásiť.
Sídlo spoločnosti

eShop ZLATO s.r.o.
Haškova 5256/6
974 11 Banská Bystrica

Prípadný osobný odber je potrebné si dohodnúť vopred telefonicky alebo emailom.

eShop ZLATO je internetovým obchodom s investičným zlatom a striebrom. Informácie na tejto webovej stránke nie sú investičným odporúčaním. Uverejnené články a analýzy predstavujú subjektívne názory autorov.

Copyright © eshop-zlato.sk

Vytvorené na Eshop-rychlo.skEshop-rychlo.sk